Angiver et antal varer på lager, der angiver lagerniveauet for, hvornår lageret skal genopfyldes med varen. Du kan gøre antallet for genbestillingspunktet lig med den forventede efterspørgsel under leveringstiden for genopfyldning.

Flere oplysninger

Feltet Genbestillingspunkt fungerer på følgende måde i planlægningsberegninger, når den planlagte beholdning er lig med eller under genbestillingspunktet:

  • Der oprettes et ordreforslag, som er planlagt fremad fra den behovsdato, der var årsag til underskuddet i den planlagte disponible balance, medmindre der allerede er afgivet en forsyningsordre.
  • Antallet i ordreforslaget skal som minimum hæve den planlagte disponible balance til det niveau, der er angivet i feltet Genbestillingspunkt.
    Det endelige antal i ordreforslaget skal måske reguleres yderligere på grund af yderligere krav inden for intervallet, virkningen på genbestillingsmetoden og felterne til ændring af antal: Min. ordrestørrelse, Maks. ordrestørrelse og Oprundingsfaktor.
Bemærk
Genbestillingspunktet skal altid være over antallet for sikkerhedslager.

Hvis feltet er tomt, angives antallet for genbestillingspunktet for varen til nul.

Bemærk, at feltet deaktiveres, når du vælger følgende indstillinger for genbestillingsmetoden: Ordre og Lot-for-lot.

Tip

Se også