Angiver en mængde, du vil bruge som det maksimale lagerniveau.

Flere oplysninger

Det maksimale lagerniveau minus sikkerhedslageret bruges til at beregne beholdninger for ordreforslag.

Bemærk
Afhængigt af det aktuelle lager, kan dette resultere i beholdninger for ordreforslag, der medfører, at den planlagte disponible balance overskrider det maksimale lager, du definerer.

Dette felt bruges kun sammen med genbestillingsmetoden Maks. antal. Feltet er deaktiveret ved alle andre indstillinger for genbestillingsmetoden.

Bemærk
Bemærk, at du opnår de bedste resultater ved at angive dette felt, så genbestillingspunkt er mindre en maksimalt lagerniveau og større en sikkerhedsbeholdning.

Feltet Ordrekvantum spiller en rolle ved beregning af overløbsniveauet. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Staying under the Overflow Level.

Tip

Se også