Angiver et standardantal for lotstørrelse, der skal bruges ved alle ordreforslag. Dette antal anvendes som minimum, selvom det kan medføre en forøgelse af den endelige ordrestørrelse for at overholde yderligere krav eller det angivne lagerniveau.

Flere oplysninger

Dette felt bruges kun sammen med genbestillingsmetoden Fast genbestil.antal. Feltet er deaktiveret ved alle andre indstillinger for genbestillingsmetoden.

Bemærk, at du opnår de bedste resultater ved at angive dette felt, så genbestillingspunktet er større end sikkerhedslageret og mindre end genbestillingsantallet.

Feltet Ordrekvantum spiller en rolle ved beregning af overløbsniveauet. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Staying under the Overflow Level.

Tip

Se også