Definerer, hvordan beregnet forbrugsmængder skal afrundes, når de indtastes på forbrugskladdelinjer. Mængder under 0,5 nedrundes. Mængder, der er lig med eller større end 0,5 rundes op.

Du kan angive feltet til at afrunde til nærmeste decimal (højst 6 decimaler) eller til det nærmeste tal, der er deleligt med et helt tal eller decimaltal.

Eksempler

0,01 Afrund til to decimaler

0,05 Afrund til et tal deleligt med 0,05

1,00 Afrund til et heltal (uden decimaler - deleligt med 1,00)

10,00 Afrund til et heltal (uden decimaler - deleligt med 10,00)

Flere oplysninger

En ændring af feltet påvirker kun fremtidige forbrugsberegninger.

Afrundingspræcisionen gælder kun for den enhed, som varen anvender på produktionsordrekomponenten og overføres senere til forbrugskladden. Hvis varen har to enheder, som f.eks. gram og kilo, så gælder varens afrundingspræcision på samme måde ved en forbrugskladdemængde i gram, som den gør ved en forbrugskladdemængde i kilo.

Bemærk
Hvis du forøger afrundingspræcisionen for en vare, der findes på åbne forbrugskladdelinjer, skal du opdatere produktionsordren og komponentbehovet, og du skal genberegne forbrugskladdelinjen.

Men hvis du formindsker afrundingspræcisionen, så forbliver den åbne forbrugskladdelinje uændret, og du behøver ikke opdatere produktionsordren eller genberegne kladdelinjen. Dette skyldes, at det anses mere alvorligt at forbruge for få komponenter, når den oprindelige afrundingspræcision var lavere end at forbruge for få komponenter, når den oprindelige afrundingspræcision var højere.

Tip

Se også