Angiver genbestilllingsmetode. Når de mængder, der skal genbestilles, bruges genbestilllingsmetode til at beregne lotstørrelse pr. planlægningsperiode (interval).

Flere oplysninger

Du kan vælge mellem følgende indstillinger for genbestillingsmetoden.

Indstilling Beskrivelse

Fast genbestil.antal

Bruger det antal, der er angivet i feltet Genbestil antal, som standardlotstørrelse. Antallet kan reguleres for at imødekomme yderligere krav eller den angivne lageropgørelse.

Feltet Ordrekvantum bruges til beregning af overløbsniveau. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Staying under the Overflow Level.

Maks. antal

Bruger det antal, der er angivet i feltet Maks. lagerbeholdning til at fastslå maks. lotstørrelse. Antallet kan reguleres for at imødekomme yderligere krav eller den angivne lageropgørelse.

Feltet Maks. lagerbeholdning bruges til beregning af overløbsniveau. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Staying under the Overflow Level.

Ordre

Genererer en ordre for hvert behov og bruger ikke planlægningsperioden. Der oprettes automatisk en reservation mellem behovet og det tilknyttede ordreforslag til genbestilling. Derved bevares de brugerdefinerede oplysninger på de relevante ordrer, og de sammenkædes med henblik på lageropgørelse og prisberegning.

Oprettelse af en manuel reservation er en alternativ metode til at annullere varer på lageret og udpege dem til brug i en bestemt rækkefølge.

Bemærk
En relateret politik til produktionsvarer på flere niveauer er Fremstil-til-ordre i feltet Produktionsmetode.

Lot-for-Lot

Der genereres et ordreforslag med et antal, der imødekommer summen af behov, som forfalder i løbet af planlægningsperioden.

Bemærk
Brug af genbestillingspunkt med denne indstilling kan oprette ekstra genbestillingsordreforslag.

Tom

Beregner ikke ordreforslag for denne vare. Du skal planlægge manuelt for denne vare.

Antallene på de endelige ordreforslag kan blive reguleret i henhold til følgende ordreændringsfelterne:

  • Minimum ordrestørrelse
  • Maksimum ordrestørrelse
  • Oprundingsfaktor
Bemærk
Dette gælder, når du vælger genbestillingsmetoden Maks. antal. Hvis du imidlertid bruger feltet Maks. lagerbeholdning som begrænsende faktor for den maksimale lagerkapacitet, bør disse ændringsfelter ikke benyttes.

Vigtigt
Hvis du skifter fra én genbestillingsmetode til en anden, kan det medføre, at programmet deaktiverer felter med planlægningsparametre, som tidligere var aktive og stadig indeholder de senest anvendte værdier. Planlægningsberegningerne ignorerer disse værdier.

Planlægge behov for lokationer uden brug af lagervarer

Hvis du planlægger for behov på en lokation, der er forskellig fra feltet Komponenter på lokation, og du ikke bruger lagervarer, er genbestillingsmetodeindstillingen Lot-for-Lot brugt med tomme planlægningsparametre. Varer, der bruger genbestillingsmetoden Ordre, bruger stadig ordregenbestillingsmetoden. Du kan finde flere oplysninger i Planlægge med/uden lokationer.

Tip

Se også