Opretter automatisk en udstedt rykker, der vises i vinduet Udstedt rykker, når du udsteder en rykker.

Den udstedte rykker blev oprettet, da du klikkede på Handlinger, pegede på Udstedelse på en rykker og derefter valgte Udsted.

En rykker består af et rykkerhoved med et antal tilhørende linjer.

Rykkerhovedet indeholder alle relevante oplysninger om debitoren, f.eks. navn, adresse og rykkerbetingelseskode. Det indeholder også oplysninger om selve rykkeren, som f.eks. bilagsdato, forfaldsdato og rykkerniveau. De fleste af disse oplysninger hentes automatisk fra tabellerne Debitor og Rykkerbetingelser.

Rykkerlinjerne indeholder oplysninger (f.eks. bilagsnummer, forfaldsdato og restbeløb) om de udestående beløb, som debitoren er blevet rykket for.

Du kan ikke ændre oplysningerne i felterne på udstedte rykkere eller linjer.

Se også