Angiver de nummerserier, du vil bruge til din virksomhed. Du kan tildele nummerserier til tabeller (f.eks. debitor-, kreditor- og varetabeller), salgs- og købsdokumenter (f.eks. rekvisitioner, leverancer og bogførte fakturaer) og kladdetyper, navne og linjer.

Dette vindue indeholder felter fra tabellen Nummerserie og tabellen Nummerserielinje.

Du skal knytte hver nummerserie til én eller flere linjer i tabellen Nummerserielinje, der bruges til at angive yderligere oplysninger om nummerserierne.

I opsætningstabellen for hvert modul, og i kladdetyperne, skal du angive, hvilke nummerserier, der vil blive anvendt til de forskellige funktioner. Hvis du f.eks. har oprettet en nummerserie til debitorer, skal du indsætte koden til nummerserien i feltet Debitornumre i tabellen Salgsopsætning. Når du derefter opretter en ny kunde, bruges de oplysninger, der er knyttet til koden, til at tildele et kundenummer.

Du kan have brug for at tildele mere end en nummerserie til et enkelt nummerseriefelt. Hvis du f.eks. har mere end én nummerserie til lagervarer, kan du bruge tabellen Nummerserie-relation til at knytte alle relaterede serier til én nummerseriekode. Derefter kan du angive koden i feltet Varenumre. Du kan således vælge imellem alle relaterede serier, når du knytter et nummer til en ny vare.

Se også