Angiver yderligere oplysninger om nummerserien i tabellen Nummerserie. Nummerserierne bruges til at håndtere nummerering i tabeller som f.eks. Debitor, Kreditor og Vare samt nummerering af salgs- og købsdokumenter som f.eks. rekvisitioner, leverancer og bogførte fakturaer og il kladder, kørsler og linjer.

Du anvender tabellen til at definere information som første og sidste nummer i serien samt startdato.

Du kan godt definere mere end en nummerserielinje pr. nummerserie med forskellig startdato for hver linje. Serierne bruges automatisk efter hinanden, hvor hver serie starter på den pågældende startdato.

Når du vælger linjer i vinduet Nummerserie, viser vinduet Nummerserielinje alle linjer i nummerserien, der er valgt i vinduet Nummerserie.

Se også