Angiver, at beløbene afrundes til købsfakturaer.

Reglerne for afrunding er defineret i felterne Fakturaafrundingspræcision-RV og Fakturaafrundingsretning-RV.

Tip

Se også