Angiver, at funktionen Aut.lagerværdibogføring er anvendt.

Hvis du bruger denne funktion, når du bogfører varer på en varekonto, vil der automatisk blive bogført på lagerkontoen, reguleringskontoen og vareforbrugskontoen i finansbogholderiet.

Hvis du bruger denne funktion, er det dog stadig nødvendigt at køre Juster kostpris - vareposter (eller bruge Automatisk kostregulering) og Bogfør lagerregulering med jævne mellemrum. Hvis du kun bruger funktionen Aut. lagerværdibogføring, vil lagerkontoen ikke være nøjagtig i de tilfælde, hvor du ikke kender vareprisen på salgstidspunktet. Det kan være tilfældet, hvis du for eksempel sælger, før du køber.

Tip

Se også