Angiver, om der automatisk reguleres for eventuelle kostprisændringer, hver gang du bogfører lagertransaktioner. Reguleringsprocessen og følgerne af den er de samme som for kørslen Reguler kostværdi - vareposter.

Da de kostreguleringer, der kan forekomme under hver indgående bogføring, kan forringe databasens ydelse, kan du angive en tidsindstilling for dette opsætningsfelt for at definere, hvor langt tilbage i forhold til arbejdsdatoen en indgående transaktion må forekomme, før den udløser regulering af relaterede udgående beløbsposter.

Når du vælger en tidsindstilling for automatisk kostregulering, bør du afveje behovet for nøjagtige kostpriser i forhold til databaseydelsen. Tommelfingerreglen er, at en kort tidsindstilling giver mindre nøjagtige kostprisoplysninger og bedre databaseydelse under bogføring.

Når en vares kostpris er reguleret, enten automatisk eller manuelt, markeres feltet Kostværdien er reguleret på varekortet og på eventuelle produktionsordrelinjer for varen.

Du kan bruge følgende indstillinger til at angive, om eller hvornår kostprisen automatisk skal reguleres ved bogføring af transaktioner:

IndstillingOpførsel

Aldrig

Kostpriser reguleres ikke ved bogføring.

Dag

Kostpriser reguleres, hvis bogføringen foretages senest én dag fra arbejdsdatoen.

Uge

Kostpriser reguleres, hvis bogføringen foretages senest én uge fra arbejdsdatoen.

Måned

Kostpriser reguleres, hvis bogføringen foretages senest én måned fra arbejdsdatoen.

Kvartal

Kostpriser reguleres, hvis bogføringen foretages senest ét kvartal fra arbejdsdatoen.

År

Kostpriser reguleres, hvis bogføringen foretages senest ét år fra arbejdsdatoen.

Altid

Kostpriser reguleres altid ved bogføring, uanset bogføringsdatoen.

Bemærk, at brugen af laveste-niveau-koder på produktionsstyklister begrænser databasens ydelse under automatisk kostregulering.

Tip

Se også