Angiver, om timesedler skal være godkendt på pr. sagsbasis efter den bruger, der er angivet for sagen i feltet Ansvarlig. Vælg feltet for at vælge en indstilling. Følgende tabel beskriver de tilgængelige indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Altid

Hvis timesedlen er knyttet til en sag, godkender Ansvarlig, som er angivet på kortet Jobkort, timesedlen. Dette gælder både for personer og maskiner.

Kun maskine

Hvis maskintimesedlen er knyttet til en sag, godkender Ansvarlig, som er angivet på kortet Jobkort, timesedlen.

Hvis maskintimesedlen er knyttet til en ressource, godkender Bruger-id på timeseddelgodkender, som er angivet på Ressourcekort-kortet, timesedlen.

Aldrig

Standard. Timesedlen godkendes af det Bruger-id på timeseddelgodkender, der er angivet på kortet Ressourcekort.

Tip

Se også