Angiver i vinduet Sagsopsætning, at omkostningsændringer reguleres automatisk, hver gang kørslen Juster kostpris - vareposter udføres. Reguleringsprocessen og følgerne af den er de samme, som når du udfører kørslen Opdater varekostpris for sag.

Tip

Se også