Angiver de vareposter, der oprettes, hver gang du bogfører en ændring i lagerbeholdningen. En sådan ændring kan skyldes modtagelse eller afsendelse af varer eller en op- eller nedregulering af mængden, forbruget eller afgang på grund af produktionen.

Disse lagerposter indeholder også varens varesporingsnumre, der er serienumre/lotnumre, hvis sådanne er tilknyttet.

Bemærk
Tabellen Varepost indeholder kun oplysninger om mængden. Alle beløb er oplistet i tabellen Værdipost.

Vareposter oprettes i forbindelse med bogføring af en serviceartikelkladdelinje, bogføring af en salgsordre, returvareordre, faktura eller kreditnota og bogføring af en købsordre, returvareordre, faktura eller kreditnota.

Vareposter oprettes også som følge af dannelsen af en stykliste i en styklistekladde. Før du kan oprette en varepost for den producerede stykliste, oprettes der automatisk en varepost for hver af de varekomponenter, der indgår i styklisten.

Hvis en stykliste f.eks. er et bord, som består af fire bordben og en bordplade, vil der blive dannet tre vareposter. Én for selve styklisten, én for bordet (posten er en opregulering, fordi lagerbeholdningen forøges med et bord) og én for hver af de varer, der indgår i bordet, nemlig bordpladen og benene (posterne er en nedregulering, fordi lagerbeholdningen formindskes med en bordplade og fire bordben). Alle tre vareposter har det samme bilagsnummer.

Til sidst opdateres feltet Udlignet post til regulering ved kørslen Reguler kostværdi - vareposter.

Varesporing

Hvis én af ovenstående typer af dokumentlinjer indeholder flere entydige varesporingsnumre, når de bogføres, vil det resultere i en varepost for hvert varesporingsnummer.

Hvis du f.eks. bogfører en linje med fire stykker, der hver indeholder et entydigt serienummer, oprettes der fire separate vareposter. Tabellen Varepostrelation anvendes til at administrere sådanne én-til-flere-relationer under bogføring og opslag fra bogførte dokumentlinjer.

Se også

Reference

Vareposter