Angiver hvordan moms skal beregnes ved køb eller salg af varer med den aktuelle kombination af momsvirksomheds- og momsproduktbogføringsgruppe.

Klik på feltet for at se disponible indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Normal moms

Vælg denne indstilling til automatisk beregning af moms for varer, der er købt eller solgt med den aktuelle kombination af virksomhedsbogførings- og produktbogføringsgruppe.

Modtagermoms

Vælg denne indstilling, når du handler med EU-lande/-områder, hvor køber selv skal beregne og afregne moms med myndighederne.

Husk også at udfylde feltet Modtagermomskonto. Denne indstilling påvirker ikke virksomhedens regnskab. Når du sælger varer med modtagermoms, skal du hverken beregne eller tilbageholde moms. Når du køber varer, beregner programmet momsbeløbet og debiterer købsmomskontoen og krediterer modtagermomskontoen.

Momskorrektion

Brug denne indstilling, når beløbet, der skal bogføres, og som indeholder den aktuelle kombination af momsvirksomhedsbogføringsgruppe og momsproduktbogføringsgruppe, udelukkende består af moms. Funktionen kan f.eks. være nyttig, når du opretter en rettelsespost for at rette en fejlagtig momsberegning.

Moms

Denne indstilling kan kun bruges i forbindelse med amerikansk sales tax.

Tip

Se også