Angiver hvordan du vil registrere valutakurser for udenlandske valutaer og angive, hvilke datoer valutakurserne gælder fra. Du kan f.eks. indtaste dagskurser, månedlige kurser eller kvartalsmæssige kurser for hver valuta.

Du kan registrere valutakurser for hver af koderne i vinduet Valutaer. Klik på Kurser i vinduet Valutaer. Vinduet Valutakurser vises for den pågældende valuta.

Når du bogfører en udenlandsk valutatransaktion, bruges bogføringsdatoen på fakturaen eller kladdelinjen og oplysningerne i tabellen Valutakurs til at finde den relevante valutakurs. Hvis du ikke har angivet en bogføringsdato, f.eks. på en købsrekvisition, bruges arbejdsdatoen til at finde den tilsvarende valutakurs.

Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, bruges oplysningerne i tabel også til at finde den relevante valutakurs til beregning af ekstra rapporteringsvalutabeløb på finansposter.

Bemærk, at hvis du vil bogføre kursgevinster og -tab, skal du udføre kørslen Kursreguler valutabeholdninger og registrere kursreguleringer, der skal bruges af kørslen. Du registrerer kursreguleringer ved at udfylde feltet Regul. valutakursbeløb og feltet Ass. regul. valutakursbeløb.

Vigtigt
Hvis du bruger en ekstra rapporteringsvaluta til bogføringsopgaver, må du ikke ændre nogen af de valutarelaterede oplysninger, som du indsætter i denne tabel, vedrørende den valuta, der bruges som den ekstra rapporteringsvaluta.

Se også