Angiver hvordan en dimensionskombination skal bruges ved at vælge en kombinationsbegrænsning i feltet, hvor de to dimensioner skærer hinanden i matrixvinduet.

Den følgende tabel beskriver indstillingerne.

Indstilling Beskrivelse

<Tomt>

Dimensionskombinationen er altid tilladt ved posteringer.

Begrænset

Dimensionskombinationen er kun tilladt i bestemte sammenhænge, afhængigt af hvilke dimensionsværdier du angiver, når du opretter en post. Eksempelvis kan dimensionskombinationen Afdeling/Område kun bruges, når typen Salg er angivet for Afdelingsdimensionsværdi.

Spærret

Dimensionsværdikombinationen kan ikke benyttes ved posteringer.

Hvis du vælger Begrænset, skal du i vinduet Dimensionsværdikombination angive, hvilken dimensionsværdikombination der er spærret ved at klikke på feltet.

Klik her, hvis du vil vide mere om dimensioner.

Tip

Se også