Angiver, hvordan du vil analysere de dimensionsoplysninger, som du har bogført i finansposter, budgetter osv. Ved at bruge analyser kan du hente oplysninger om dimensioner i henhold til de kriterier, du har angivet. Du kan derefter afdække tendenser og analyserelationer baseret på de dimensionsoplysninger, du har bogført.

Du kan angive op til fire dimensioner samt kriterier for finanskonti, datoer og koncernvirksomheder for hver analyse. Du kan også angive filtre for dimensioner, der ikke er medtaget i analysen ved at klikke på Analyse, Filtre på analysekortet. Du kan altså oprette forskellige analyser til forskellige formål. Du kan f.eks. have en analyse i relation til salg i et særligt område i en bestemt periode. Når du opretter en analyse, skal du opdatere den ved at klikke på Handling, Opdater på analysekortet eller ved hjælp af kørslen Opdater analyser. Derefter hentes kun de finansposter, som opfylder de dimensionskriterier og andre filtre, du har angivet.

Disse dimensionsoplysninger kan vises og analyseres i vinduet Dimensionsanalyse, hvor du kan se et matrixvindue med akser, som du har defineret. Ved at omdefinere akserne og bruge filtre kan du angive meget specifikke detaljegrundlag og få indblik i, hvordan der er blevet bogført på dimensionerne, og hvilke relationer der findes mellem dimensionerne.

Vigtigt
Hvis du ikke har markeret afkrydsningsfeltet Opdater ved bogføring, skal du klikke på Handling, Opdater eller kørslen Opdater analyser for at sikre, at analysen er blevet opdateret med de nyeste bogførte poster.

Se også