Angiver analyseposter, der oprettes, når du opdaterer en analyse. En analysepost er baseret på en eller flere finansposter, som opfylder en række kriterier vedrørende bogføringsdato, kontonummer og dimensionsoplysninger, som du har angivet for analysen.

Når du opretter en analyse, kan du definere, hvilke oplysninger der skal vises. Du kan f.eks. angive, hvilke dimensioner og dimensionsværdier finansposter skal have for at blive inkluderet i en analyse. Du kan også angive, om det kun er finansposter, der bogføres på bestemte konti, der skal inkluderes i analysen ved hjælp af funktionen Kontofilter. Når du opdaterer en analyse, komprimeres de finansposter, som opfylder de kriterier, du har angivet for analysen, automatisk, og der oprettes analyseposter. Hver analysepost repræsenterer en unik kombination af bogføringsdato, finanskontonummer og dimensionsværdier.

En analysepost kan derfor bestå af mange finansposter, afhængig af den datokomprimering, du har angivet for analysen. Hvis du har valgt ikke at aktivere datokomprimering i forbindelse med analyseposter, svarer hver analysepost til én finanspost. Hvis du har valgt at aktivere datokomprimering i forbindelse med analyseposter, bliver alle finansposter inden for en bestemt periode, som har den samme kombination af bogføringsdato, finanskontonummer og dimensionsværdier, betragtet som én enkelt analysepost.

Ved at vælge feltet Løbenr. kan du kan få vist, hvilke finansposter analysevisningsposten omfatter.

Se også