Angiver nummeret på den kunde, som varerne på fakturaen sendes til.

Klik på feltet for at få vist de debitornumre, der er blevet oprettet i tabellen Debitor.

Oplysningerne kopieres automatisk fra debitorkortet, når debitornummeret indtastes.

Hvis der er en primær kontaktperson knyttet til den debitor, du har valgt i feltet, kopieres indholdet af feltet Primærkontaktnr. på debitorkortet til feltet Kundeattentionnr., og feltet Kundeattention opdateres med navnet på primærkontakten.

Du kan ændre oplysningerne i feltet, så længe rykkeren ikke er bogført. Hvis du forsøger at ændre debitornummeret, skal nedenstående spørgsmål besvares, før ændringen træder i kraft:

Skal Kundenr. ændres?

Hvis du accepterer, bliver det nye kundenummer indsat både på salgshovedet og på alle de linjer, der allerede er oprettet.

Vigtigt
Alle salgshoveder indeholder to debitornumre, hvor det ene (Kundenr.) angiver den debitor, som alle varerne skal sendes til, mens det andet (Faktureres til kundenr.) angiver den debitor, du sender fakturaen til.

Hvis ikke andet er angivet, indsættes kundenummeret automatisk i feltet Faktureres til kundenr., sådan at fakturaen bliver sendt til samme kunde som varerne.

Hvis der er indsat et andet debitornummer i feltet Faktureres til kundenr. på debitorkortet , vil Faktureres til kundenr. være hentet herfra. Alle debitoroplysninger som fakturering, rabat, statistik osv. henviser til den debitor, fakturaen bliver sendt til, og ikke på modtageren af varerne.

Tip

Se også