Angiver, hvornår salgsfakturaen skal betales. Som standard beregnes feltet som datoen i feltet Afsendelsesdato plus den periode, der er defineret i feltet Betalingsbeting.kode.

Tip

Se også