Angiver den dato, hvor fakturaen senest skal betales, hvis kunden skal opnå kontantrabat.

Programmet bruger felterne Betalingsbeting.kode og Bilagsdato til at finde datoen.

Tip

Se også