Angiver den debitor, du vil sende salgsfakturaen til, når det er til en anden debitor end den, du sælger til. Som standard angives navnet og adressen på den debitor, du sælger til.

Hvis der er en primær kontaktperson knyttet til den debitor (Faktureres til kundenr.), du har valgt i feltet, kopieres indholdet af feltet Primærkontaktnr. på debitorkortet til feltet Faktureres attentionnr., og feltet Faktureres attention opdateres med navnet på primærkontakten.

Vigtigt
Alle salgshoveder indeholder to debitornumre, hvor det ene (Kundenr.) angiver den debitor, som alle varerne skal sendes til, mens det andet (Faktureres attention) angiver den debitor, du sender fakturaen til.

Hvis ikke andet er angivet, indsættes nummeret fra feltet Kundenr. i feltet Faktureres til kundenr., sådan at fakturaen bliver sendt til samme kunde som varerne.

Hvis der er indsat et andet debitornummer i feltet Faktureres til kundenr. på debitorkortet , vil Faktureres til kundenr. være hentet herfra. Alle debitoroplysninger, som f.eks. fakturering, rabatter, statistik, dimensioner osv. henviser til den debitor, fakturaen bliver sendt til, og ikke på modtageren af varerne.

Du kan ændre oplysningerne i feltet, hvis de ikke passer i det aktuelle tilfælde. Hvis du forsøger at ændre debitornummeret, skal nedenstående spørgsmål besvares, før ændringen træder i kraft:

Vil du ændre Faktureres til kundenr.?

Hvis du accepterer, bliver det nye nummer indsat på salgshovedet og på alle de eksisterende linjer.

Tip

Se også