Angiver den tid, der går, fra salgsordren sendes fra lagerstedet, til ordren leveres på debitorens adresse. Værdien kopieres fra feltet Transporttid på debitorkortet.

Bemærk
Hvis en kode er defineret i feltet Speditørservicekode på salgsordren, overstyrer transporttiden, der er defineret for den kode, den værdi, der kopieres fra feltet Transporttid på debitorkortet.

Transporttiden bruges til automatisk at beregne den planlagte leveringsdato, hvis debitoren ikke har ønsket en leveringsdato. Transporttiden bruges til automatisk at beregne den planlagte leveringsdato, hvis debitoren har ønsket en leveringsdato. Du kan finde flere oplysninger i feltet Udgående lagerekspeditionstid.

Tip

Se også