Tabellen Detaljeret debitorpost viser alle bogførte poster, inklusive reguleringer, vedrørende bilags- og kladdelinjeposterne i tabellen Debitorpost.

Ud over den oprindelige post og den anvendte post omfatter tabellen Detaljeret debitorpost eventuelle justeringer af debitorposten. Disse kan være kontantrabat, realiserede og urealiserede tab og gevinst som følge af ændringer i valutakurser, afrundinger fra udligning og rettelser på grund af afrunding af forskellige valutaer.

Se også