Viser, hvor meget af linjen der skal faktureres.

Vigtigt
Feltet bruges kun i forbindelse med bogføring af ordrer.

Hver gang feltet Antal bliver opdateret og du bogfører en ordre, vil programmet automatisk foreslå fakturering af det antal, der endnu ikke er faktureret. Dette antal beregnes som differencen mellem felterne Antal og Faktureret antal.

Læg mærke til, at der aldrig kan faktureres mere end det, der er leveret.

Ved bogføring opretter du ikke en faktura, medmindre ordren indeholder mindst én linje, hvor Fakturer antal ikke er nul.

Feltet opdateres løbende ved fakturering, eller når feltet Antal ændres.

Tip

Se også