Angiver hvor mange enheder af varen, der skal leveres, når salgsordren er bogført.

Når du bogfører fra salgsordren eller ændrer feltet Antal, så opdateres feltet Lever (antal) til at vise forskellen mellem felterne Antal og Leveret (antal). Feltet indeholder tilsvarende altid den mængde, der mangler at blive leveret.

Lagerekspedition

Leverancer oprettes automatisk, når du bogfører, men kun hvis ordren indeholder mindst en linje, hvor feltet Lever (antal) indeholder en værdi, der er større end nul. Dette garanterer, at der ikke oprettes leverancer til salgsordrer, hvor intet mangler at blive leveret.

Hvis lokationen på salgsordrelinjen er sat op til kræver leverance, så kan du ikke ændre indholdet af feltet Lever (antal), fordi leverance-flowet er defineret af pluk-rutiner. Dette gælder også for feltet Placeringskode på salgsordrelinjen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

For alle lokationskonfigurationer bortset fra styret læg-på-lager og pluk, kan feltet Placeringskode redigeres. Værdien kopieres til plukdokument for at aktivere salgsordre-processorer til at definere placeringen fra hvor den solgte vare skal plukkes. Yderligere oplysninger finder du i feltet Placeringskode på salgsordrelinjen.

Montage efter ordre

Når du indtaster en værdi i feltet Antal til montage på en salgsordrelinje, så oprettes en tilknyttet montageordre til at angive mængden før levering. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Hvis hele salgslinjemængden skal samles til ordre og leveres, så kopieres værdien i feltet Lever (antal) til feltet Antal til montage på den tilknyttede montageordre, hver gang feltet opdateres. Dette garanterer, at den mængde, der leveres, leveres fuldstændig af ordremontagemængden.

Dog indsættes en standardværdi i feltet Antal til montage, når følgende betingelser er opfyldt i kombinationsscenarier:

  • En del af salgslinjemængden er allerede tilgængelig og skal plukkes fra lageret.
  • Kun den resterende del af salgslinjemængden skal samles til ordre.

Denne standardværdi beregnes ud fra feltet Lever (antal) i henhold til en foruddefineret regel, der garanterer levering af ordremontagemængder først. Du kan kun ændre i henhold til foruddefinerede regler. Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet Kombinationsscenarier i Montage efter ordre eller montage til lager.

Yderligere oplysninger om kombinering af ordremontage og lagerbeholdningsantal på en salgsordrelinje, se Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows.

Tip

Se også