Angiver den placering, hvorfra varerne på salgsordrelinjen tages, når de sendes.

Hvis lokationen er konfigureret til at bruge placeringer, udfyldes værdien i dette felt automatisk med koden for den placering, hvor varen er tilgængelig. Dette er typisk også standardplaceringen. Du kan finde flere oplysninger i Standardplacering. Du kan ændre værdien ved at vælge feltet og vælge tilgængeligt indhold i vinduet Placeringsindh.oversigt.

Bemærk
Da vinduet Placeringsindh.oversigt viser en vares placeringsindhold, kan feltet Placeringskode kun indeholde koden for en placering, hvor varen er tilgængelig. Dette garanterer, at lagermedarbejderen kan finde og afsende varen. Hvis varen på salgsordren først skal monteres med en linket montageordre, før den kan leveres, kan feltet Placeringsindh.oversigt indeholde koden for en tom placering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Montage til ordre" i dette afsnit.

Lagerekspedition

Hvis lokationen er sat op til Styret læg-på-lager og pluk, så kan du ikke ændre indholdet af feltet Placeringskode, fordi leverance-flowet er defineret af pluk-rutiner. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

For alle lokationsopsætninger andre end Styret læg-på-lager og pluk, kan du ændre indholdet i feltet Placeringskode. Værdien kopieres til plukdokument for at aktivere salgsordreprocessorer til at definere placeringen fra, hvor den solgte vare skal plukkes.

Montage efter ordre

Du kan definere et montageoutputflow ved at angive to forskellige placeringskoder på lokationskortet for at definere den standardplacering, hvor der placeres leverbare varer på salgsordrer, når de er leveret af montage. Standardplaceringskoder kan indsættes i feltet Placeringskode på salgsordrelinjer som følger.

Placeringskode på lokationskort Beskrivelse

Pla.kode til ordremontagelev.

  • Bruges, når varen er konfigureret med Montage efter ordre i feltet Genbestillingssystem.
  • Bruges, når feltet Mgd. til montage til ordre er angivet på linjen i salgsordren.
    Dette opsætningsfelt bruges typisk til lokationer, hvor varerne monteres efter ordre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Placeringskode til fra-montage

Bruges, når feltet Pla.kode til ordremontagelev. er tomt.

Dette opsætningsfelt bruges typisk til lokationer, hvor varerne monteres til lager. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Montere elementer.

Hvis der ikke er opsat noget montageoutputflow på lokationskortet, angives feltet Placeringskode i henhold til placeringen af varen. Du kan søge efter og vælge fra placeringsindhold i vinduet Placeringsindhold.

Hvis salgslinjemængden skal samles, før det kan leveres, så gælder der en særlig logik for, hvordan lagerpluklinjen eller -linjerne og lagerleverancelinjerne oprettes for den mængde. Yderligere oplysninger finder du under "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager) eller "Håndtere montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Oplysninger om kombinering af lagermontagevarer med ordremontagevarer på salgsordrer findes under Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows.

Tip

Se også