Angiver, hvor mange enheder på salgsordrelinjen, der forbliver til behandling i lagerdokumenter.

Feltet er et FlowField, der beregnes dynamisk baseret på værdien i feltet Antal udestående i de aktive lagerleverancelinjer, hvor salgsordrelinjen håndteres.

Bemærk
Dele af mængden på salgsordrelinjen kan håndteres som en ordremontageproces. På salgsordrelinjen vises denne del i feltet Udes. lagerantal for MTO. På lagerleverancedokumentet, vises den del stadig i feltet Antal udestående, men på en separat lagerleverancelinje. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Tip

Se også