Angiver, hvor mange enheder af salgslinjeantallet, som du vil forsyne via montage.

Hvis montagevaren på salgsordrelinjen er sat op til at blive monteret til ordre, oprettes der automatisk en tilknyttet montageordre, og værdien i dette felt afspejler værdien i feltet Antal på det tilknyttede montageordrehoved.

Du kan definere en vares montageproces i feltet Montagepolitik på varekortet for montagevaren.

Flere oplysninger

Det er normalt kun relevant at ændre dette felt, når du kombinerer ordremontage- og lagermængder på den samme salgsordrelinje. Du kan for eksempel reducere værdien i feltet Lever (antal), når en del af mængden er tilgængelig på lageret, og du kun vil angive det ikketilgængelige antal efter montage. Yderligere oplysninger finder du i Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows.Du kan også tilføje eller forøge værdien i feltet Lever (antal), hvis du ved et regulært fra lagerbeholdningen beslutter, at du vil levere en udestående mængde efter montage. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du montage efter ordre-varer og lagervarer sammen.

Bemærk
Visse regler gælder, hvis du ændrer feltet Antal til montage på den sammenkædede montageordre, så den afviger fra feltet Lever (antal) på salgsordrelinjen. Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet "Kombinationsscenarier" i Montage efter ordre eller montage til lager.

Lagerpluklinjer oprettes på forskellige måder afhængigt af, om ingen, nogle eller alle salgslinjemængderne samles til ordre. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Pluk og lever varer monteret efter salgsordrer" i Pluk (lager).

Tip

Se også