Angiver hvor mange montageordreenheder på salgsordrelinjen, der skal samles og behandles i lagerdokumenter. Montageordreenhederne vises i basisenheder.

Feltet er et FlowField, der beregnes dynamisk baseret på værdien i feltet Antal udestående i den aktive lagerleverancelinje eller linjer, hvor montageordremængden på salgsordrelinjen håndteres.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Bemærk
Dele af mængden på salgsordrelinjen kan håndteres som normale leverancer fra lageret. På salgsordrelinjen vises disse dele sammen med montageordremængder i feltet Udes. lagerantal. På lagerleverancedokumentet, vises de dele stadig i feltet Antal udestående, men de er på separate lagerleverancelinjer.

Tip

Se også