Angiver hvor mange ordremontageenheder på salgsordrelinjen, udtrykt i basisenheden, der fortsat skal monteres og håndteres i lagerdokumenter.

Feltet er et FlowField, der beregnes dynamisk baseret på værdien i feltet Antal udestående (basis) i den aktive lagerleverancelinje eller linjer, hvor montageordremængden på salgsordrelinjen håndteres.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Bemærk
Dele af mængden på salgsordrelinjen kan håndteres som normale leverancer fra lageret. På salgsordrelinjen vises disse dele i feltet Udest. mængde på lager (basis). På lagerleverancedokumentet vises de dele stadig i feltet Antal udestående (basis), men de er på separate lagerleverancelinjer.

Tip

Se også