Angiver, om der kan foretages en reservation for varer på denne linje.

Aldrig

Der kan ikke foretages reservation af varer på denne linje.

Eventuelt

Du kan foretage manuel reservation af varer på denne linje.

Altid

Der kan foretages automatisk reservation af varer på denne linje, når du indtaster et tal i feltet Antal.

Dette felt udfyldes automatisk. Oplysningerne afhænger af oplysningerne i feltet Reserver på varekortet og feltet Reserver på salgshovedet.

Programmet forsøger automatisk at reservere lager, indkøbsordrer og produktionsordrer - i denne rækkefølge. Der vises en advarsel, hvis der ikke er tilstrækkelig forsyning til at reservere det komplette antal.

Tip

Se også