Angiver, hvornår fakturaen er forfalden. Datoen beregnes automatisk på baggrund af oplysningerne i felterne Betalingsbeting.kode og Bilagsdato.

Når du bogfører ordrer og fakturaer, bruges Forfaldsdatoen til automatisk identifikation af kreditorer med forfaldne regninger, når du kører Lav kreditorbetalingsforslag.

Tip

Se også