Sporer dine køb fra det tidspunkt, hvor et tilbud oprettes, til det tidspunkt, hvor den endelige bestilling modtages. Du kan oprette fakturaer og opdatere varelageret automatisk i forbindelse med købet.

Alle tabellerne hænger sammen, og oplysningerne i felterne kopieres fra ét sted i programmet til et andet, så du kun behøver at indsætte oplysninger én gang. Desuden kan du gå ind på hvert enkelt hoved eller på hver enkelt linje og ændre oplysningerne, hvis det er nødvendigt.

Købshovedet danner grundlag for alle transaktioner, der har med køb og købsregistrering at gøre. Uanset hvilken type købsdokument du opretter, vil du kunne bruge samme oplysninger, som dog vises i forskellige vinduer.

Alle dokumenterne i modulet Køb består af et købshoved og et antal købslinjer.

Købshovedet indeholder alle relevante oplysninger om leverandøren/kreditoren, f.eks. navn, adresse, bilagsnummer og dato. Der er fire oversigtspaneler: Generelt, Fakturering, Levering og Udenrigshandel. Disse oversigtspaneler indeholder hhv. leverandør-, kreditor-, leverings- og valutaoplysninger. De fleste oplysninger kopieres automatisk fra tabellen Kreditor, når felterne Leverandørnr. og Kreditornr. er udfyldt.

Købslinjer indeholder alle oplysninger om de varer, der skal købes, f.eks. varenummer, antal og priser. Beløb på købslinjerne vises i kildevalutaen, medmindre feltnavnet angiver, at beløbet er i RV. Kildevalutaen er den valuta, der er repræsenteret af valutakoden i købshovedet.

Købshovedet er knyttet til tabellen Kreditor, hvorfra de fleste oplysninger om kreditoren kopieres. Købslinjerne er forbundet med tabellerne Vare og Finanskonto og de fleste af de oplysninger, der indsættes i købslinjerne, kopieres automatisk fra disse to tabeller. Oplysningerne bliver genbrugt, så du kun behøver at angive dem én gang, men du kan gå ind på hvert enkelt hoved eller hver enkelt linje og ændre oplysningerne, hvis det er nødvendigt.

Hvis du vil oprette en ny ordre skal du udfylde købshovedet og derefter oprette linjerne. Alle de relevante oplysninger på købshovedet, kopieres automatisk til købslinjerne.

Når du har udfyldt købshovedet og de tilhørende købslinjer, skal du bogføre for at kunne oprette en modtagelse, faktura, returvareleverance eller kreditnota.

Se også