Angiver, at der beregnes en rabat, kontantrabat, kontantrabatdato og forfaldsdato på kreditnotaer med disse betalingsbetingelser. Feltet er tomt, når du opretter en ny betalingsbetingelseskode.

Hvis du markerer dette felt og knytter betalingsbetingelsen til en debitor eller kreditor, beregner Microsoft Dynamics NAV kontantrabatten, kasserabatten, kasserabatdatoen og forfaldsdatoen automatisk, når du opretter en kreditnota til debitoren eller kreditoren. Når du bogfører en kreditnota, beregner Microsoft Dynamics NAV den kontantrabat, du er berettiget til på bogføringstidspunktet.

Tip

Se også