Definerer de kommentarer, der føjes til afvisninger af tilbud, ordrer, fakturaer, kreditnotaer osv.

Denne tabel vises i vinduet Godkendelsesbemærkninger, som du åbner ved at klikke på feltet Bemærkning i et af vinduerne Godkendelsesposter, Bogførte godkendelsesposter eller Godkendelsesanmodningsposter.

Når du afviser en godkendelsespost, åbnes vinduet Bemærkningslinje til godkendelse, så du kan skrive en bemærkning, der f.eks. forklarer, hvorfor dokumentet blev afvist.

Se også