Angiver andre godkendere. I mange firmaer vil det være relevant at oprette et hierarki over brugere, som skal godkende bestemte dokumenter, før de sendes til kunder eller leverandører. Men i nogle tilfælde kan der være brug for en anden godkendelsesstruktur, der omfatter en anden person uden for det normale godkendelseshierarki. Det kan f.eks. være en regnskabsmedarbejder i økonomiafdelingen eller en direktør i et mindre firma, der skal godkende bestemte dokumenter.

Der kan kun bruges en anden godkender, hvis feltet Godkendelsestype i vinduet Godkendelsesskabeloner er tomt.

Se også