Angiver størrelsen på det interval, der skal bruges ved afrunding af beløb i denne valuta. Du kan angive en fakturaafrunding for hver valuta i valutatabellen.

Hvis du f.eks. taster 0,25 i dette felt, afrundes hvert fakturabeløb i denne valuta til et tal, der er deleligt med 0,25.

Når et fakturabeløb afrundes, oprettes der automatisk en fakturalinje med det afrundede beløb. Inden fakturaen bogføres, kan du se resultatet af afrundingen i vinduet Salgsstatistik.

Ved fakturaafrunding i forskellige valutaer skal følgende felter i tabellerne Valuta og Regnskabsopsætning udfyldes på følgende måde:

Faktura-afrundingspræcision

Her angives størrelsen på det interval, der skal benyttes ved afrunding af fakturabeløb.

Fakturaafrundingsretning

Her skal du angive, hvordan beløbet skal afrundes, f.eks. op eller ned.

Fakturaafrunding i tabellerne Salgsopsætning eller Købsopsætning

Her kan du angive, om fakturaerne skal afrundes automatisk, som defineret i de to felter ovenfor.

Fakturaafrundingskonto i tabellerne Debitorbogføringsgruppe og Kreditorbogføringsgruppe

Her kan du angive, hvilken konto de beløb, der dannes som følge af fakturaafrunding for debitor- og kreditortransaktioner, skal bogføres på.

Tip

Se også

Reference

Valutaer