Angiver størrelsen på det interval, der skal bruges ved afrunding af beløb i denne valuta.

Denne form for afrunding er relevant i forbindelse med valutaer, hvor der ikke benyttes decimaler til enheden, f.eks. BEF, ITL og JPY. Du kan angive afrunding for hver valuta i valutatabellen. Beløb afrundes til nærmeste hele tal. Beløb mindre end 0,5 afrundes derfor nedad, mens beløb lig med eller større end 0,5 afrundes opad.

Eksempel:

Hvis du vil afrunde beløb til heltal, skal du indtaste 1,00 i dette felt.

Vigtigt
Hvis du ændrer afrundingspræcisionen for en valuta, skal du lukke programmet og åbne det igen for at aktivere ændringen.

Tip

Se også

Reference

Valutaer