Angiver nummeret på den finanskonto, som de realiserede kursgevinster skal bogføres på.

Hver gang en betaling i udenlandsk valuta lukker en åben post i forbindelse med bogføringen, bogføres en eventuel kursgevinst automatisk på kontoen til realiserede kursgevinster. Hvis der tidligere er bogført urealiserede kursgevinster på kontoen, bliver de modposteret under bogføringen.

Finanskonti føres i RV. Alle valutaer kan benytte den samme konto for realiserede kursgevinster, fordi udenlandske valutaer alligevel omregnes til danske kroner ved bogføring på Finanskonti.

Klik på feltet for at se kontonumrene i tabellen Finanskonto.

For at kunne indtaste et kontonummer i dette felt skal du først oprette kontoen (konti) til realiserede kursgevinster i tabellen Finanskonto.

Tip

Se også

Reference

Valutaer