Indeholder spørgsmålene i hvert profilspørgeskema.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange spørgsmål du kan indtaste i et spørgeskema. Du kan bestemme, om der skal være flere svarmuligheder for hvert spørgsmål, og du kan give hvert spørgsmål en prioritet.

Du kan også få programmet til at besvare nogle af spørgsmålene automatisk på grundlag af de kriterier, som du angiver. Du kan f.eks. automatisk få klassificeret dine kontakter efter, hvor ofte eller hvormeget du sælger til dem.

Se også