Giver en opdateret til til dine medarbejderes personalegoder og det udstyr, de har fået stillet til rådighed (nøgler, computere, firmabiler, medlemskab af personaleforeninger osv.). Ved hjælp af denne tabel kan du hurtigt få adgang til oplysninger om en medarbejders udstyr. Når en medarbejder forlader virksomheden, giver denne tabel et hurtigt overblik over det udstyr, medarbejderen skal aflevere ved fratrædelsen.

Du opretter personalegoderne eller udstyret for medarbejderen ved at vælge en passende udstyrskode på hver linje i tabellen Udstyr for at identificere godet eller udstyret på hver linje. Der er andre felter, hvor du kan indtaste supplerende oplysninger om udstyret, f.eks. serienumre på større enheder.

Du kan angive udstyrsoplysninger for hver enkelt medarbejder på medarbejderkortet under Udstyrsoplysninger. Der vises et vindue med udstyrsoplysninger for medarbejderen.

Når du har registreret alle personalegoder og alt udstyr for den enkelte medarbejder, kan du se en oversigt over det udstyr, du har registreret for virksomhedens medarbejdere, i vinduet Udstyrsoversigt.

Se også