Du kan styre materialer og kapacitet ved at bruge produktionsordrer.

Alle tilgængelige vinduer i systemet er indbyrdes forbundne. De viste data i felterne kopieres automatisk over i de relevante positioner, sådan at du kun behøver at indsætte data én gang. Desuden kan du ændre dataene i produktionsordrehovederne eller -linjerne efter behov.

Produktionsordrehovedet er grundlaget for produktionen af en vare.

Med produktionsordrelinjer kan du producere og knytte mere end én vare til en produktionsordre. Hvis du vil oprette en ny produktionsordre, skal du først udfylde produktionsordrehovedet og derefter udfylde produktionsordrelinjerne.

De nødvendige oplysninger overføres nu automatisk fra produktionsordrehovedet til linjerne.

Se også