Angiver status for den aktuelle produktionsordre.

Feltet kan vise 4 forskellige typer:

Simuleret

Planlagt

Fastlagt

Udgivet

Udført

Produktionsordrer vises i forskellige vinduer i henhold til deres status. I programmet medtages kun planlagte produktionsordrer, når en plan beregnes. Fastlagte produktionsordrer og frigivne produktionsordrer ændres ikke ved beregning af en plan. Simulerede produktionsordrer har heller ingen betydning for beregning af en plan.

For at ændre status på en produktionsordre skal du klikke på Skift status for prod.ordre.

Tip

Se også