Angiver den placering, som den producerede vare bogføres til som afgang, og hvorfra den kan føres til lagring eller afsendes direkte. Oplysninger om lagerekspedition af producerede varer finder du i Sådan lægges produktionsafgange på lager.

Når du opdaterer en produktionsordre, eller en produktionsordre oprettes eller ændres af planlægningssystemet, udfyldes feltet Placeringskode fra andre placeringskodefeltet i den følgende rækkefølge. Hvis et felt ikke indeholder placering, kopieres koden fra feltet med næste prioritet.

  1. Fra Placeringskode på produktionsordrehovedet.
  2. Fra feltet Placeringskode til færdigproducerede varer i arbejdscenteret eller produktionsressourcen, der bruges på den sidste produktionsordrerutelinje.
  3. Fra feltet Fra-produktionsplaceringskode på arbejdscenteret, der overordnet produktionsressourcen, der anvendes på den sidste produktionsordrerutelinje, hvis produktionsordren ikke har en defineret placeringskode til færdigproducerede varer.
  4. Fra feltet Fra-produktionsplaceringskode på lokationskortet.
Bemærk
Placeringskoden i feltet Placeringskode på produktionsordrelinjer må ikke være AFSEND eller MODTAG. Dette sikrer, at produktionsafgang ikke ved et uheld er placeret i området modtagelse eller afsendelse.

Flere oplysninger

Placeringskoden kopieres til Afgangskladde eller Produktionskladde, hvor den definerer, hvor afgangen bogføres til. Du kan finde flere oplysninger i Sådan registreres forbrug og afgang.

Du kan angive placeringen med en standardplaceringsstruktur til at styre strømmen af producerede varer fra produktionsområdet til lagerområdet. Yderligere oplysninger finder du på Fra-produktionsplaceringskode på lokationskortet.

Du kan også opstille individuelle arbejdscentre eller produktionsressourcer med en standardplaceringsstruktur til at styre strømmen af producerede varer fra produktionsressourcen til lagerområdet. Yderligere oplysninger finder du på Fra-produktionsplaceringskode på lokationskortet.

Bemærk
Placeringskoder til færdigproducerede varer, der defineres på arbejdscentre eller produktionsressourcer, overstyrer placeringskoder til færdigproducerede varer, der defineres på lokationskort.

Tip

Se også