Angiver rutebindingskoden, der kopieres fra det tilsvarende felt i produktionsstyklisten, når du beregner produktionsordren.

Flere oplysninger

Hvis du indsætter en komponent mere, kan du klikke på opslagsknappen i feltet og vælge en rutebinding for at angive, hvilken rutelinje komponenten skal bruges i.

Rutebindingskoden spiller en rolle ved udfyldelse af feltet Placeringskode i produktionsordrekomponentlinjen.

Bemærk
Rutelinjekoden på produktionsordrekomponentlinjen er delvist defineret af trækmetoden og placeringskoden for komponenten, og værdierne i de tre felter kan derfor ændre sig i forhold til hinanden, eller du kan få vist advarsler, når du ændrer placeringskode, rutelinjekode eller trækmetode på linjen.

Tip

Se også