Kopierer lokationskoden fra det tilsvarende felt på produktionsordrelinjen, når du beregner eller opdaterer produktionsordren til at beregne behovet for komponenter til produktionsordren.

Hvis du imidlertid har udfyldt feltet Komponenter på lokation på lagervarekortet eller alternativt en global værdi i feltet Komponenter på lokation i vinduet Produktionsopsætning, anvendes disse oplysninger af programmet i stedet for.

Hvis ingen af felterne Komponenter på lokation er udfyldt, men arbejdscenteret eller produktionsressourcen er opstillet til lagerstedshåndtering af komponenter (på oversigtspanelet lagersted på arbejdscenter-/produktionsressourcekortet), bruges den lokationskode og de relaterede placeringskoder i stedet.

Bemærk
Hvis pluk af komponenter udføres med lagerstedsaktiviteter og placeringskoder, spiller dette lokationskodefelt en rolle i henhold til opstillingen i Til-produktionsplaceringskode og Åben prod.placeringskode, enten globalt på lokationskortet eller på arbejdscenteret/produktionsressourcen for ressourcen, hvor komponenten forbruges.

Du kan også angive en værdi i feltet manuelt. Opsætning af en placering for den pågældende lokation anvendes derefter til komponentlinjen. Hvis komponenten ikke findes på en bestemt lokation eller relaterede placeringer, skal feltet være tomt.

Tip

Se også