Produktionsordren bruges som grundlag for alle produktionstransaktioner og den tilsvarende dataregistrering. Der knyttes altid en rute til produktionsordrer.

Hver rute består af rutelinjer, som også kaldes operationer. Linjerne i produktionsruten administreres i denne tabel.

Se også