Gemmer og styrer kapacitetsbehovet. Kapacitetsbehovet for hver ordre er summen af opstillingstid og operationstid. Operationstiden er lig med operationstiden pr. styk ganget med antallet i ordren.

I tabellen Prod.ordrekapacitetsbehov administreres alle behov for produktionsordrer. Behovet deles mellem hvert arbejdscenter og produktionsressource. Produktionsordrekapacitetsbehovet beregnes når du udfører kørslen Opdater produktionsordre.

Produktionsordrer og de tilhørende tabeller bruges ved produktionsstyring.

Se også